završni rad
Utjecaj inhibitora HMG CoA reduktaze na esteraze i leptin

Maja Gredelj (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane