diplomski rad
Validacija metode Fourier transformirane infracrvene spektroskopije pri određivanju kemijskih parametara mlijeka

Marina Nizek (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji