diplomski rad
Određivanje udjela hidroksimetilfurfurala i prolina u različitim uzorcima meda

Irena Barukčić (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji