diplomski rad
Tehnološka svojstva sojinog zrna iz sortnih pokusa

Tatjana Marković (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju ulja i masti