diplomski rad
Određivanje 4-etilfenola u crnim vinima primjenom GC/SPME tehnike

Ana Klarić (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo