diplomski rad
Procjena kakvoće prehrane studentske populacije u Splitu mediteranskim pokazateljem kakvoće prehrane (M-DQI)

Ivana Kovač (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda