diplomski rad
Primjena HACCP sustava u proizvodnji smrznutih paniranih proizvoda od purećeg mesa

Martina Sinčić (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe