diplomski rad
Analiza sadržaja aktivne komponente u ceturoksim-natrij-injekcijama HPLC i HPCE metodom – usporedba metoda

Ivana Kurteš (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo