diplomski rad
Procjena kakvoće prehrane žena s obzirom na dijetetičke preporuke

Luka Vrtar (2004)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda