diplomski rad
Utjecaj iona mangana na kinetiku alkoholne fermentacije s kvascem Kluyveromyces murxianus

Ivana Antunović (2004)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca