diplomski rad
Određivanje ukupnog arsena u vinu primjenom elektrotermičke atomske apsorpcijske spektrometrije

Nataša Peroković (2004)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo