diplomski rad
Određivanje mikrobiološke ispravnosti kakaovca i kakao-proizvoda

Sanja Vujčić (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica