diplomski rad
Određivanje fizikalno-kemijskih svojstava pšenične krupice kao sirovine za ekstruziju

Silvija Pajalić (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za procesno inženjerstvo
Laboratorij za tehnološke operacije