diplomski rad
Određivanje fizikalno-kemijskih parametara uzoraka meda

Tonko Dražić (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji