diplomski rad
Određivanje baktericidne aktivnosti oralnih antibiotika u urinu u Ex vivo modelu

Marijana Topić (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica