diplomski rad
Određivanje na brzo zamrznutom mišićju brancina (Dicentrarchus lubrax) bioelektričnom impedancijom

Kristina Putrić (2005)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe