završni rad
Spektrofotometrijsko određivanje polifenola u etanolnim ekstraktima lovora (Laurus nobilis L.)

Angela Matanović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za analitičku kemiju