diplomski rad
Utjecaj eutektičkih otapala na lipazom kataliziranu hidrolizu (R,S)-1-feniletil-acetata

Martina Vukšić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije