diplomski rad
Lipazom katalizirana enantioselektivna hidroliza (R, S)-1 feniletil-acetata u eutektičkim otapalima

Andrea Šarac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije