diplomski rad
Razvoj analitičke metode za određivanje enantiomernog sastava leucin enkefalina (osnove i smjernice u razvoju metode za peptidne lijekove)

Marija Pikutić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za analitičku kemiju