diplomski rad
Utjecaj metode izolacije DNA na određen sastav intestinalne mikrobiote

Maja Ćutić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Kabinet za bioinformatiku