diplomski rad
Proizvodnja bioetanola iz lignoceluloznog otpada s pomoću fungalnih ko-kultura

Dina Kačar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada