završni specijalistički
Mikrobiološka kakvoća šarskog sira

Agim Rysha (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet