završni specijalistički
Sigurnost hrane kao element nacionalne sigurnosti

Mladen Herega (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet