završni specijalistički
Utjecaj temperature skladištenja na polifenolni sastav stolnog grožđa

Hrvoje Šimičić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet