završni specijalistički
Monitoring energetskih i prehrambenih vrijednosti toplog obroka u dječjim vrtićima Grada Zadra

Tajana Radulić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet