završni specijalistički
Utjecaj karvakrola i eugenola na odabrane plijesni, kontaminante voća

Mirela Šimović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet