disertacija
Ciljana atenuacija virusa mumpsa na temelju virusnih faktora koji moduliraju mehanizme urođene imunosti

Maja Jagušić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet