diplomski rad
Priprava ekstrakata komine grožđa pomoću eutektičnih otapala, izolacija antocijana te njihova in vitro biološka aktivnost

Manuela Panić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije