disertacija
Primjena impedancijske analize u procjeni roka trajanja i kontroli kvalitete liganja iz roda loligo

Sandra Zavadlav (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet