diplomski rad
Ispitivanje antioksidacijskog djelovanja adamantanskih derivata ferocen-peptida na modelne membrane

Marija Lukinac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za organsku kemiju