završni rad
Utjecaj predtretmana na fizikalno-kemijska svojstva i fenolne spojeve sušenih šljiva

Dragana Obradović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća