diplomski rad
Optimiranje bioprocesa hidrolize kukuruznih oklasaka sa plijesni Trichoderma reesei QM9414/Δxyr1

Marta Geršak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada