završni rad
Utjecaj Ca2+ I Cr6+ iona na fototaksiju alge Euglena gracilis

Deni Kostelac (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada