diplomski rad
Flokulacijska, morfološka i fiziološka svojstva pivskih kvasaca Saccharomyces uvarum WT i Saccharomyces pastorianus NCYC 975

Mateja Buljubašić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada