diplomski rad
Proizvodnja lipida s kvascem Trichosporon oleaginosus na kukuruznim oklascima

Ivana Bakija (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada