diplomski rad
Kemijski sastav i antioksidacijska aktivnost jestivih samoniklih gljiva Albatrellus pes-caprae, Armillaria mellea i Amanita caesarea

Katja Cukon (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada