završni rad
Učinak hidrolizata soje na proliferaciju tumorske stanične linije HeLa

Ivana Kelava (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije