diplomski rad
Utjecaj kultivara na sastav sirovog sojinog ulja

Beatrisa Smoković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju ulja i masti