diplomski rad
Učinak početne koncentracije NH4-N, NO3-N i NO2-N na brzinu nitrifikacije i denitrifikacije

Borna Smojver (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda