diplomski rad
Utjecaj promjene temperature na selektivnost inhibicije bambuterolom i stereoselektivnost kolinesteraza

Tihana Dropulić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije