diplomski rad
Određivanje udjela mineralnih tvari u hrani za dojenčad

Saša Ajredini (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji