diplomski rad
Zaštitni učinak polifenola iz vina na oksidacijski stres i hiperkolesterolemiju

Mirna Dora (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane