diplomski rad
Ultrastrukturne karakteristike kloroplasta s izmijenjenom ekspresijom senzorske kinaze CSK

Morana Novak (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet