diplomski rad
Revalidacija metode "Kvalitativno određivanje komponenata benzina i dizel goriva SPME-GC/MS metodom"

Maja Žunko (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za organsku kemiju