diplomski rad
Istraživanje citotoksičnog, prooksidativnog i mutagenog učinka auksina na ljudske stanice raka debelog crijeva

Ena Bagarić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama