diplomski rad
Priprava ekstrakata komine grožđa primjenom eutektičnih otapala i ispitivanje njihove biološke aktivnosti

Ana Piškulić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije