završni specijalistički
Primjena korektivnih i preventivnih mjera kod nadzora odstupanja kao elementa sustava kvalitete

Karmen Kurek (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet