završni specijalistički
Postupak registracije zaštićenog oznake zemljopisnog podrijetla dalmatinskog pršuta

Mia Jurić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet