završni rad
Hidrazidi kao prekursori za sintezu heterocikličkih, biološki aktivnih spojeva

Iva Mandić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za kemiju i biokemiju
Laboratorij za organsku kemiju